Dansk i udeskole

Tag danskfaget med ud og leg med det i jeres nærområde. Dansk ude skal altid hænge sammen med dansk inde. Det kommer det til ved at det er de samme elementer og emner vi arbejder med ude og inde.

Lav en reportage ude, hent data til en faktaboks og lav et interview ude og gå derefter ind og skriv en artikel.  Gå ud og iagttage fænomener i naturen eller huse i byen og gå hjem og skriv en novelle med udgangspunkt I det I har iagttaget. Find steder i jeres lokalområde I vil vide mere om og undersøg det. Brug naturen og lokalområdet til at udvide kenskab til begreber, leg med ordklasser og brug rollespille til at fortolke en historie.

Det enkelte forløb bygges op så det passer til det emne I arbejder med.

Sted:

Nær ved skolen, på en naturbase, i skoven eller i byen.

Årstid:

Hele året

Målgruppe:

0.-3. klasse, 4-6. klasse, 7-10. klasse

Velegnede fag:

Dansk

Kategori:

Skoven og det åbne land

Booking:

Notér forslag til aktiviteter i bookingformularen.