Forløb med naturvejlederne

Et samarbejde

Et undervisningsforløb med naturvejleder er et samarbejde mellem læreren/pædagogen og naturvejlederen. Vi er altid sammen om planlægningen af undervisningen, så det vi leverer passer ind i jeres undervisning i klassen og bliver en del af et undervisningsforløb. Derfor er det også jer der beskriver kompetencemålene, som vi leverer praktiske aktiviteter ind i.

For at eleverne er klar til undervisningen med naturvejleder på enten Dybsø Naturskole eller i jeres eget lokalområde, er det vigtigt at I har arbejdet med emnet hjemmefra og ved hvad vi skal lave i felten. Undervejs er I som lærer eller pædagog den facilitator, der hjælper børnene med at få den viden med hjem, som I er kommet efter. I forbinder jeres viden fra klassen med den viden I får med jer fra naturen. Rollen fortsætter hjemme, hvor der altid vil være noget fra forløbet ude, at arbejde videre med.

Det giver ikke i sig selv læring at tage en naturvejleder med ind i undervisningen, besøge naturskolen eller skoven. Det er den undervisningsmæssige sammenhæng som læreren sætter besøget ind i, der giver eleverne læringen. Derfor er lærerens/pædagogens rolle i forløbet helt afgørende for elevernes udbytte.

Hvad kan udeundervisning?

I al udeundervisning får eleverne tingene i hænderne og arbejder praktisk med et emne. Dermed får eleverne en praktisk forståelse af den teori de kender fra klassen. De får praktiske erfaringer med naturfaglige begreber og kompetencer inden for praktiske undersøgelser. Vi arbejder undersøgende og selvstændigt i grupper og udfordrer eleverne på deres egen viden og kompetencer.

Børnene får kendskab til det naturområde, der arbejdes i og oplever naturen og fænomenerne i naturens eget miljø. De lærer i højere grad igennem den kinæstetiske repræsentation, hvor læring huskes igennem oplevelser og erfaringer.

De arbejder selvstændigt og praktisk. Den praktiske arbejdsmetode tiltaler de fleste elever og i særdeleshed nogle af eleverne, der her føler større succes end i den mere teoretiske undervisning. Børnene er mere i bevægelse og får direkte oplevelser i naturen, der kan være uforudsigelig, udfordrende og kan pirre nysgerrigheden.

Hvordan kan læreren fremme læringsprocesserne ved besøg ud af skolen?

1. Have mål med undervisningen uden for skolen

2. Udfordre og involvere eleverne i besøget

3. Opfordre til at samle data/genstande, billeder og oplysninger

4. Være voksne kritiske medundersøgere

5. Være med til at efterbehandle

Kilde: Trine Hyllested

Overordnede kategorier

Klima og miljø

Ændringer i forhold som planter og dyreliv må tilpasse sig. Det kan være vind og vejr, kulde og varme eller årstidernes skiften. Bæredygtighed, biodiversitet og økosystemer.

Skoven og det åbne land

Landskab, dyre- og planteliv og deres samspil. En mulighed for fordybelse i biotoper, arter og forståelse for samspil og eksistens. Kredsløb, fotosyntese og mangfoldighed.

Vandet

Vandets dyr og planteliv. Vandkvalitet, vandtyper og vigtigheden af vand i forhold til livscyklus. Vand som element der kan arbejdes med over og under vandet i fersk-, brak- eller saltvand eller udviklingen fra vand til land.

Friluftsliv

En bred vifte af aktiviteter, der alle tager udgangspunkt i det at være aktiv og leve i naturen. Muligheden for at lege med naturens kræfter overvinde, udfordre og arbejde med personlige oplevelser og grænser.

Geologi

Jordens struktur, forskellige jordtyper, jordens historie. Om de forskellige istider og om hvordan de ændrede landskabet. Få et kendskab til landskabets udseende og former og forstå forskellen mellem menneskeskabt og naturskabt landskab.

Historie og kultur

Perioder i menneskets historie der har formet os og har sat sine spor i landskabet. Kendskab til vores rødder som kan være med til at forstå vores handlinger og traditioner.

Inspiration til forløb

Se vores grundforløb nedenfor og bliv inspireret til, hvordan en dag med naturvejlederne kan stykkes sammen til netop jeres gruppe. Pluk aktiviteter fra det emne I har lyst til at arbejde med, så sammensætter vi i fællesskab et skræddersyet forløb til jer.

Klik på det enkelte forløb og læs mere.