Engen og mosen

Når vi taler om åbent land er naturtyper som overdrev, moser og enge ikke til at komme uden om.

De næringsfattige og sårbare steder, hvor naturpleje og naturgenopretning er emner, der kan være i fokus.

Her kan også kobles det historiske element på. Hvad brugte man overdrev, moser og enge til og hvilken betydning havde de.

Fokus kan også være på biodiversiteten eller flora og dens evne til at tilpasse sig til det næringsfattige miljø. Dyrelivet så som insekter, fugle eller krybdyr og deres evne til at overleve og forsvare sig i det åbne land. Der er også mulighed for at arbejde med næringsstoffer.

Sted:

Dybsø Naturskole (salte og ferske enge), Enø (overdrev), Mogenstrup Ås, Holmegårds Mose eller en anden eng, mose eller overdrev.

Årstid:

Hele året

Målgruppe:

4-6. klasse, 7-10. klasse

Velegnede fag:

Natur/teknologi, biologi, historie, matematik

Kategori:

Skoven og det åbne land

Booking:

Notér forslag til aktiviteter i bookingformularen.