Klimapåvirkninger

Klima er de gennemsnitlige fysiske vejrforhold i atmosfæren som temperatur, nedbør, fugtighed, lufttryk mm. målt i et bestemt område over en længere periode. Ændringer i klimaet påvirker vandstanden i verdenshavene, mængden af nedbør, iltniveauet i luften, mængden af ferskvand til rådighed for klodens befolkning, og de får polerne til at smelte, skaber ekstremt vejr og naturkatastrofer såsom tørke, hedebølger, cykloner og oversvømmelser, truer sårbart dyre- og planteliv og påvirker mennesker verden over.

Her kan vi lave klimaundersøgelser, undersøgelser på faunaforandringer, undersøgelser af mulige konsekvenser ved temperaturstigningerne.

Sted:

Dybsø Naturskole, Natubaserne eller jeres skole

Årstid:

Hele året

Målgruppe:

4-6 klasse, 7-10 klasse

Velegnede fag:

Biologi, Natur og teknologi, fysik/ kemi, Matematik, Dansk

Kategori:

Skoven og det åbne land, vandet, geologi samt klima og miljø.

Booking:

Notér forslag til aktiviteter i bookingformularen.