Klimapåvirkninger

Klima er begrebet for temperatursvingninger i en længere periode. i takt med at temperaturen øges sker der forandringer i vores miljø, og derved i naturen. er der nogle konsekvenser og hvilke er det så? her kan vi lave klimaundersøgelser, undersøgelser på faunaforandringer, undersøgelser af mulige konsekvenser ved temperaturstigningerne.

Sted:

Dybsø Naturskole, Natubaserne eller jeres skole

Årstid:

Hele året

Målgruppe:

4-6 klasse, 7-10 klasse

Velegnede fag:

Biologi, Natur og teknologi, fysik/ kemi, Matematik, Dansk

Kategori:

Skoven og det åbne land, vandet, geologi samt klima og miljø.

Booking:

Notér forslag til aktiviteter i bookingformularen.