Krible-Krable

Bliv mikroforsker for en dag. Her opdager vi og stiller spørgsmål, lægger en plan, henter oplysninger, finder ud af og fortæller til de andre, hvad der foregår i smådyrenes mikro-verden i skovbunden. Her giver vi plads til børnenes undring og børnenes spørgsmål viser vejen frem. Her kan der også laves lege om og med de dyr, der bliver arbejdet omkring.

Sted:

Dybsø Naturskole eller en skov eller et godt levende hegn i nærheden af skolen/institutionen. Vi kan være behjælpelig med at finde et sted i jeres nærområde eller I kan pege på en skov I kender.

Årstid:

April-november

Målgruppe:

dagtilbud, 0-3. klasse

Velegnede fag:

Natur/teknologi, matematik, de seks læreplanstemaer

Kategori:

Skoven og det åbne land

Booking:

Notér forslag til aktiviteter i bookingformularen.