Læs historien i landskabet

Vi tage på tur ud i landskabet og får øje på hvordan istiden og sidenhen mennesker, har formet det landskab vi kender i dag. Forløbet kan også indeholde studier af nye og gamle kort.

Vi kan komme ind på temaer som gravhøje, dysser, historiske agre, gærder og diger.

Sted:

Østerskov ved Glumsø, Kristiansholms Plantage, Fruens Plantage, m.fl.

Årstid:

Hele året

Målgruppe:

4-6. klasse, 7-10. klasse

Velegnede fag:

Historie, geografi

Kategori:

Historie, geologi

Booking:

Notér forslag til aktiviteter i bookingformularen.