Livet i det ferske vand

Undersøgelse af livet i og omkring sø eller bæk. Vi ser på ferskvand som levested og biotop for insekter, krebsdyr, padder, fisk og planter. Vi fanger og registrerer fangsten og går i dybden med et eller flere temaer. F.eks. insekters udviklingsfaser, ånding, vandkvalitet, krebsdyr eller planter.

Sted:

Dybsø Naturskole eller en bæk eller sø i nærheden af skolen. Vi kan være behjælpelige med at finde et sted hvis I har brug for det.

Årstid:

Maj-september

Målgruppe:

0.-3. klasse, 4-6. klasse

Velegnede fag:

Natur/teknologi, biologi

Kategori:

Vandet

Booking:

Notér forslag til aktiviteter i bookingformularen.