Miljøundersøgelser

Hvad er miljø?

Miljø kan være mange ting, men ordet miljø betyder “omgivelser omkring det givne emne”. I dette forløb kan der arbejdes både i vandet og i forskellige biotoper på land. Vi kan lave målinger og undersøgelser for vandkvalitet, bundforhold, nedbrydning, opsamling af CO², fotosyntese, jordundersøgelser og mikroundersøgelser. Vi kan lave statistik over indsamling af invasive arter og vi kan undersøge for mikroplast.

Mulighederne er mange. I kan bare spille ind med de emner, der passer til jeres undervisning.

Sted:

Dybsø Naturskole eller en bæk/sø eller naturområde i nærheden af skolen. Vi kan være behjælpelige med at finde et sted hvis I har brug for det.

Årstid:

Maj-september

Målgruppe:

4-6. klasse, 7-10. klasse

Velegnede fag:

Natur/teknologi, biologi

Kategori:

Vandet, Skoven og det åbne land, Klima og miljø

Booking:

Notér forslag til aktiviteter i bookingformularen.