Naturen lige uden for døren

Tag naturvejlederbrillerne på og sæt fokus på naturen lige omkring skolen. Naturen er alle vegne i forskellig form. Brug os til at planlægge forløb, der tager udgangspunkt i netop den natur, der er lige omkring jeres skole. Vi udvælger temaer eller dilemmaer, som vi beskriver, tager billeder og laver film, som vi videreformidler til andre på skolen eller forældre.

Undersøgende og iagttagende. Kendskab til den helt lokale natur samt de mere specifikke læringsmål.

Sted:

Naturen omkring jeres skole.

Årstid:

Hele året

Målgruppe:

Dagtilbud, 0.-3. klasse, 4-6. klasse, 7-10. klasse

Velegnede fag:

Dansk, natur/teknologi, matematik, håndværk/design, understøttende undervisning og understøtter alle seks læreplanstemaer.

Kategori:

Skoven og det åbne land

Booking:

Notér forslag til aktiviteter i bookingformularen.