Praktisk matematik i udeskole

Tag matematik med ud og arbejd med det praktisk. Vi tager et emne som I arbejder med inde med ud og omsætter det til praktisk matematik. Det kan gøres med alle klassetrin, med de emner I arbejder med inde. F.eks. geometri, mønstre, statistik, kort og størrelsesforhold, talrækker, mængder.

I underviser i emnet teoretisk i klassen, hvorefter vi går ud og omsætter det til praktiske aktiviteter.

Sted:

Nær ved skolen, på en naturbase eller i skoven

Årstid:

Hele året

Målgruppe:

0.-3. klasse, 4-6. klasse, 7-10. klasse

Velegnede fag:

Matematik

Kategori:

Skoven og det åbne land

Booking:

Notér forslag til aktiviteter i bookingformularen.