Stranden

En tur med undersøgelse af stranden som levested for dyr, planter og alger. Forløbet kan også handle om sten på stranden. her kan man være kreativ med sten og andet materiale fra stranden. Hvis det er muligt går vi i vandet for at hente eksempler på liv, i det lave vand til undersøgelse.

Sted:

Karrebæksminde, Bisserup/Kristiansholms Plantage, Dybsø Naturskole.

Årstid:

Hele året (Dybsø Naturskole forår, sommer og efterår)

Målgruppe:

Dsagtilbud, 0.-3. klasse, 4-6. klasse

Velegnede fag:

Natur/teknologi, biologi, håndværk og design, de seks læreplanstemaer

Kategori:

Vandet, geologi

Booking:

Notér forslag til aktiviteter i bookingformularen.